Bestuur/contact

Het bestuur is dringend op zoek naar vrijwilligers die plaats willen nemen in het bestuur van de Hobbyclub, en vooral naar vrijwilligers die de kinderen willen begeleiden. Slechts 1,5 uur per week is voldoende! Vrijwilligers wordt gevraagd het nieuwe "vrijwilligerscontract" te tekenen.

 

Hobbyclub "De Doewat":
      Secretariaat: Plateelstraat 21, 2613 PR Delft, tel. 015 - 256 2520.
      Web site: www.dedoewat.nl


Het bestuur van hobbyclub "De Doewat" bestaat uit de volgende leden:

  • Voorzitter:

Rob Lohman

Voorzitter: Rob Lohman


Tel. 015 - 369 6078
Bericht sturen aan voorzitter

  • Secretaris:

Mieke Jense

Secretaris: Mieke Jense

Plateelstraat 21, 2613 PR Delft
Tel. 015 - 256 2520
Bericht sturen aan secretariaat

  • Penningmeester:

Ivanka Bregman

Penningmeester: Ivanka Bregman

Violierenweg 207, 2665 VM Bleiswijk
Tel. 06 51570784
Bericht sturen aan penningmeester

  • Leden en leiding administratie:

Fieny Kickken

Leden en leiding administratie: Fieny Kickken

Grevelingen 6, 2641 XZ Pijnacker
Tel. 015 - 361 2025
Bericht sturen aan ledenadministratie

  • Webmaster:

Rob Lohman

Webmaster: Rob Lohman


Tel. 015 - 369 6078
Bericht sturen aan webmaster

  • Materiaalbeheer en onderhoud:

Het materiaal-team

Materiaalbeheer en onderhoud:


Bericht sturen aan materiaalbeheer

Het bestuur van de hobbyclub komt minimaal éénmaal in de zes weken bijeen.
In het voorjaar wordt een Jaarvergadering met alle leiding en de volwassen leden gehouden. Op deze vergadering worden de nieuwe bestuursleden gekozen en de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester gepresenteerd. In het vroege najaar wordt er een Algemene Ledenvergadering gehouden. Naar behoefte wordt er jaarlijks soms nog één extra Algemene Vergadering ingelast.
Ter bevordering van de onderlinge persoonlijke kontakten tussen de bestuursleden en de leiding van de verschillende groepen wordt er aan het einde van het clubseizoen een gezellige barbecue avond gehouden onder de barg bij "De Notelaer".

De hobbyclub "De Doewat" is ingeschreven in het Verenigingenregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden (kantoor Delft) onder de naam "De Doewat" met dossiernummer V-397295.
De statuten van de Vereniging zijn hier in te zien.
De bankrelatie van de hobbyclub is:
  - ING, Rekeningnummer NL23INGB0005605624, t.n.v. Hobbyclub "De Doewat" te Pijnacker,