Hobbyclub

De Doewat


Aan- en afmelden en contributies

Aanmelden van nieuwe leden

Nieuwe jeugdleden zijn van harte welkom bij de club. Het is altijd mogelijk om eerst eens komen kijken of een keer op proef mee te draaien. Voor aanmelden nieuwe leden, klik op: Aanmeldingsformulier. Voor vragen, klik op: Bericht sturen aan ledenadministratie

Contributies

De financiën worden beheerd door de penningmeester. Het clubjaar wordt verdeeld in twee keer 5 maanden omdat in de maanden juli en augustus de hobbyclub gesloten is. De contributie vanaf september t/m januari en vanaf februari t/m juni voor clubjaar 2023-2024 bedraagt voor de jeugdleden € 62,00 (Dat is inclusief materiaal). Volwassen leden betalen € 56,00 (dat is exclusief materiaal). Voor de betaling krijgt u in augustus en in januari een verzoek van de penningmeester. Er wordt bij nieuwe leden eenmalig € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht. Voor vragen of opmerkingen: Bericht sturen aan penningmeester

Afmelden van leden

Het afmelden van leden is alleen schriftelijk of via E-mail mogelijk bij de bovengenoemde ledenadministratie. Er vindt geen restitutie plaats van betaalde contributie.

Aanmelden van nieuwe leiding

Zoals vrijwel overal in het vrijwilligerswerk, is ook bij de hobbyclub extra hulp als leiding van harte welkom. Bijzondere vaardigheden zijn hiervoor echt niet vereist, alleen geduld en begrip voor kinderen komen goed van pas.

De leidingadministratie wordt beheerd door de penningmeester:
Bericht sturen aan penningmeester

Ook zijn mensen die het bestuur van de club willen versterken meer dan welkom.

Afmelden bij verhindering

We stellen het zéér op prijs als u laat weten wanneer uw kind niet aanwezig zal zijn. We hebben een groot tekort aan leiding en daarom doen we ons uiterste best om elke middag weer voldoende vrijwilligers te vinden passend bij het aantal kinderen dat we verwachten. Mochten er door sportdagen, studiedagen of andere oorzaken meerdere kinderen niet komen, dan hoeven er geen vrijwilligers opgeroepen te worden die misschien al meerdere keren zijn gevraagd in dezelfde week. Uw medewerking wordt zeer gewaardeerd.