Bestuur & contact

Het bestuur is dringend op zoek naar vrijwilligers die plaats willen nemen in het bestuur van de Hobbyclub, en vooral naar vrijwilligers die de kinderen willen begeleiden. Slechts 1,5 uur per week is voldoende! Vrijwilligers wordt gevraagd het nieuwe "vrijwilligerscontract" te tekenen.

Hobbyclub "De Doewat"

Secretariaat
Plateelstraat 21
2613 PR Delft
Tel: 015 - 256 2520
Website: www.dedoewat.nl

Het bestuur van hobbyclub "De Doewat" bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Rob Lohman

Voorzitter

Rob Lohman
Noordweg 52
2641 AM Pijnacker
Tel: 015 - 369 6078

Bericht sturen aan voorzitter

Secretaris: Mieke Jense

Secretaris

Mieke Jense
Plateelstraat 21
2613 PR Delft
Tel: 015 - 256 2520

Bericht sturen aan secretaris

Penningmeester: Ivanka Bregman

Penningmeester

Ivanka Bregman
Violierenweg 207
2665 VM Bleiswijk
Tel: 06 51570784

Bericht sturen aan penningmeester

Leden en leiding administratie: Fieny Kickken

Leden en leiding administratie

Fieny Kickken
Grevelingen 6
2641 XZ Pijnacker
Tel: 015 - 361 2025

Bericht sturen aan ledenadministratie

Voorzitter: Rob Lohman

Webmaster

Rob Lohman
Noordweg 52
2641 AM Pijnacker
Tel: 015 - 369 6078

Bericht sturen aan webmaster

Materiaalbeheer en onderhoud:

Materiaalbeheer en onderhoud

Het materiaal-team
Bericht sturen aan materiaalbeheer

Het bestuur van de hobbyclub komt minimaal éénmaal in de zes weken bijeen.

In het voorjaar wordt een Jaarvergadering met alle leiding en de volwassen leden gehouden. Op deze vergadering worden de nieuwe bestuursleden gekozen en de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester gepresenteerd. In het vroege najaar wordt er een Algemene Ledenvergadering gehouden. Naar behoefte wordt er jaarlijks soms nog één extra Algemene Vergadering ingelast.

Ter bevordering van de onderlinge persoonlijke kontakten tussen de bestuursleden en de leiding van de verschillende groepen wordt er aan het einde van het clubseizoen een gezellige barbecue avond gehouden onder de barg bij "De Notelaer".

De hobbyclub "De Doewat" is ingeschreven in het Verenigingenregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden (kantoor Delft) onder de naam "De Doewat" met dossiernummer V-397295.
De statuten van de Vereniging zijn hier in te zien.

De bankrelatie van de hobbyclub is:
ING
Rekeningnummer NL23INGB0005605624
t.n.v. Hobbyclub "De Doewat" te Pijnacker

Privacyverklaring