Hobbyclub

De Doewat


Bestuur & contact

Het bestuur is dringend op zoek naar vrijwilligers die plaats willen nemen in het bestuur van de Hobbyclub, en vooral naar vrijwilligers die de kinderen willen begeleiden. Slechts 1,5 uur per week is voldoende! Vrijwilligers wordt gevraagd het nieuwe "vrijwilligerscontract" te tekenen.

Hobbyclub "De Doewat"

Secretariaat
Parklaan 19
2642 JV Pijnacker
Website: www.dedoewat.nl

Het bestuur van hobbyclub "De Doewat" bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Rob Lohman

Voorzitter

Rob Lohman
Noordweg 52
2641 AM Pijnacker

Stuur een bericht aan de voorzitter

Penningmeester: Ronald Wolff

Penningmeester en ledenadministratie

Ronald Wolff

Stuur een bericht aan de penningmeester

Secretaris: Petra Pagie

Secretaris

Petra Pagie
Parklaan 19
2642 JV Pijnacker

Stuur een bericht aan de secretaris

Leden en leiding administratie: Fieny Kickken

Informatie over beschikbare plaatsen in de clubs. 

Fieny Kickken
Grevelingen 6
2641 XZ Pijnacker
Tel: 015 - 361 2025

Stuur een bericht aan de ledenadministratie

Social media: Mieke Jense

Social media

Mieke Jense
Plateelstraat 21
2613 PR Delft
Tel: 015 256 2520

Stuur een bericht

Voorzitter: Rob Lohman

Webmaster

Rob Lohman
Noordweg 52
2641 AM Pijnacker
Tel: 015 - 369 6078

Stuur een bericht aan de webmaster

Materiaalbeheer en onderhoud:

Materiaalbeheer en onderhoud

Het materiaalteam

Stuur een bericht aan materiaalbeheer

Het bestuur van de hobbyclub komt minimaal éénmaal in de zes weken bijeen.

In het voorjaar wordt een Jaarvergadering met alle leiding en de volwassen leden gehouden. Op deze vergadering worden de nieuwe bestuursleden gekozen en de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester gepresenteerd. Naar behoefte kan er een extra Algemene Vergadering worden ingelast.

VOG
Aanamebeleid voor leiding bij Hobbyclub De Doewat
Omgangsregels binnen de Hobbyclub De Doewat

De hobbyclub "De Doewat" is ingeschreven in het Verenigingenregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden (kantoor Delft) onder de naam "De Doewat" met KVK nr. 40397295.
De statuten van de Vereniging zijn hier in te zien.

De bankrelatie van de hobbyclub is:
ING
Rekeningnummer NL23INGB0005605624
t.n.v. Hobbyclub "De Doewat" te Pijnacker

Privacyverklaring