Hobbyclub

De Doewat


Locatie & route

De hobbyclub begon haar activiteiten in 1973 met een paar groepjes in een kleine ruimte in een voormalig klaslokaal achter de "Zwarte Poort" aan de Oostlaan. De club groeide snel en deze ruimte werd al gauw te klein. Er kwam een wachtlijst voor nieuwe leden.

Noodzakelijke extra clubruimte voor meer groepen werd in 1977 gevonden in een gerestaureerde voormalige boerderij, gelegen in de vrije natuur aan de rand van Pijnacker in:

Jeugdcentrum "De Notelaer"
Nieuwkoopseweg 11
2641 PA Pijnacker
tel: 015 - 369 5550

De Notelaer De Notelaer

Deze boerderij, daterend uit 1801 en nu een "Rijksmonument", met ruim 3/4 hectare omliggende grond, werd aan het eind van de zestiger jaren door de gemeente Pijnacker van de Provincie Zuid-Holland gekocht voor haar jeugdwerk.

Voor de restauratie van deze toen heel erg vervallen boerderij en de exploitatie hiervan werd - in overleg met de toenmalige Jeugdraad Pijnacker - de Stichting Jeugdcentrum "De Notelaer" opgericht. Deze Stichting werd in eerste instantie bemand met merendeels bouwtechnische deskundigen en deze voerden de restauratie van het complex uit. Na het voltooien van de restauratie werden de statuten van de Stichting veranderd en deze leden vervangen door deskundigen uit het Pijnackerse jeugdwerk.

De stal (met achterin onze permanent gehuurde hobbyclubruimte), de hooizolder, de hooibarg, het zomerhuis en het achterste deel van de wagenschuur zijn bijzonder geschikt als onderkomen voor jeugdwerk. Het omliggende terrein en de sanitaire voorzieningen zijn prima geschikt voor eenvoudig kamperen.

De vaste gebruikers van "De Notelaer" zijn "De Doewat", "Scouting Pijnacker"en "Skippy". De Oranjevereniging gebruikt de Wagenschuur voor opslag van haar materialen. Regelmatig worden er ook ruimten verhuurd voor aktiviteiten van andere verenigingen of voor eenvoudige familiebijeenkomsten.

Het woonhuis wordt bewoond door de beheerdersfamilie, het echtpaar de Bruijn - den Braver.

Openen in Google Maps